Geschiedenis - Lesprit-schiedam.nl/index

Ga naar de inhoud

Geschiedenis

De club

Bouw van een nieuw clubhuis.
Na veel inzet van de leden werd op 27 maart 2004 het nieuwe clubhuis geopend.Petanque vereniging L' Eesprit is ontstaan in 1981.
Bep Bannenberg neemt hiervoor het initiatief en op 2 november 1981 ontstaat de vereniging.
Het begon met een clubje van 15 leden, maar helaas ging de oprichting niet zonder slag of stoot.
Er waren minimaal 15 leden nodig om een vereniging op te richten.
Echter een aantal aspirantleden had zich terug getrokken.
Maar gelukkig, na het regelen van allerlei zaken, kon er toch op 15 april 1982 voor de eerste keer gebould worden.
L'esprit had toen nog geen eigen terrein maar speelde als gast op hockeyclub Spirit.
Hierdoor is ook de naam L'esprit ontstaan. Het engelse woord Spirit is omgezet naar frans en dit werd L'esprit.

In 1986 was het eindelijk dan zover en L'esprit krijgt een eigen terrein op de Stadhouderslaan.
Dit was een oud FNV pand dat door L' Eesprit mocht worden gehuurd en later voor het symbolische bedrag van een gulden kon worden gekocht.
L' Esprit had dus nu een eigen terrein en clubhuis.

Helaas ontstond er in 1994 een brand in het clubgebouw.
Dit was niet de eerste keer.
Toen het gebouw nog gehuurd werd, was er ook al een keer brand.
Echter toen was de schade gering en kon zelf hersteld worden.
De brand in 1994 kon hersteld worden door een gulle gever en veel eigen werk.

In de nacht van 8 december 2001 brandde het clubhuis tot de grond toe af en was er niets meer te herstellen.
Aangezien er op dat moment geen clubhuis was konden we bij onze buren ruimte huren tot november 2003.

Met behulp van het Fonds Schiedam Vlaardingen kon er begonnen worden met de bouw.
Terug naar de inhoud